เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒...

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยได้นำคณะผู้บริหาร...
null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ)
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นปอเทือง พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล...

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลา  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทั้งนี้...

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน