เทศบาลเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์การให้บริการรถราง รับ-ส่ง ประชาชน...

เทศบาลเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์การให้บริการรถราง รับ-ส่ง ประชาชน เพื่อร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ)
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑)

คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑) ในฐานะที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสถาปนิกล้านนา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๑๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่...

  เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ...

เทศบาลเมืองลำพูนจัดการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ  อบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกันนี้  ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน , เทศบาลตำบลทาสบชัย , เทศบาลตำบลมะกอก  ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...