null

เมืองเก่าลำพูน

ลำพูน เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า การพัฒนาที่สำคัญตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เน้นการพัฒนาเมืองใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของเมืองเก่า....(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

null

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯดูพิ่มเติม »
null

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันที่เปิดให้บริการ : จันทร์ – เสาร์
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น. (จ – ศ)
เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.00 น. (ส)ดูพิ่มเติม »
null

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่กระดานถามตอบ »

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐