null

กิจกรรมสำคัญ

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรเมืองเก่าลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พร้อมร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จากนายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า เมืองเก่าลำพูน ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม...

เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสระว่ายน้ำมิ้นท์เฟื่องฟ้า...

หมวดหมู่ข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่