กิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560

49

 บรรยากาศกิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560