กิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560

62

 บรรยากาศกิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560