กิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560

86

 บรรยากาศกิจกรรมวันครูวันครู เทศบาลเมืองลำพูน 16.01.2560