ภาพกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2317

ภาพกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”

ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

เทศบาลเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

แผนที่เส้นทางจักรยาน

map

ภาพกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”