ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

326

             ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

      นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

  • ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย
  • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • ชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
  • ชมการแสดงวงดุริยางค์จากโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
  • ชมนิทรรศการ “๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%88