“ร้อยดวงใจ ปั่น ปลูก ถวายพ่อ” 5 ธันวาคม 2559

108

“ร้อยดวงใจ ปั่น ปลูก ถวายพ่อ”
5 ธันวาคม 2559

รูปเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน