เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

81

       เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสระว่ายน้ำมิ้นท์เฟื่องฟ้า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอัคคีภัย พร้อมทั้งฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2560

****************************************