ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ แบบดั้มพ์ จำนวน 2 คัน)

86

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ แบบดั้มพ์ จำนวน 2 คัน)