ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูน้ำลำเหมืองปิงห่าง หน้าวัดสันป่ายางหลวงและข้างลานกีฬาชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 โครงการ

98

-1-638 -2-1024 -3-1024 -4-1024 -5-1024 -6-1024 -7-1024 -8-1024 -9-1024 -10-1024 -11-1024 -12-1024 -13-1024