ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กำจัดจริง ของเทศบาลเมืองลำพูน

75

001-784x1024