ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กำจัดจริง ของเทศบาลเมืองลำพูน

63

001-784x1024