ประกาสสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กำจัดจริงของเทศบาลเมืองลำพูน

70

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ …