โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

570