การบริการด้านการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น และจัดให้มีกิจกรรมภายในกองการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2559

129

การบริการด้านการรักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น

และจัดให้มีกิจกรรมภายในกองการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2559


โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
 ณ โรงเรียนเลาหจิต

 


โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

 


โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย
 ณ อาคารคุณธรรม 37