กำหนดพื้นที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2559

70

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ …