กำหนดเขตพื้นที่ ห้ามขายสุรา “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

428