บรรยากาศทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

265