ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการทันตกรรมฟรี ในวันที่ 21 ต.ค.2559 นี้

132

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน 

ให้บริการทันตกรรมฟรี ในวันที่ 21 ต.ค.2559 นี้
 

            
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน 
จัดกิจกรรมการบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป 
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

โดยจะให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
“พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย” และเพื่อเป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทางด้านทันตกรรมที่จะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

โดยให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-511766 ต่อ 314