นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

221

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

      เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์   ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา

ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ป่าไม้ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0518 dsc_0538

dsc_0573 dsc_0569 dsc_0462 dsc_0467 dsc_0464 dsc_0463