ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก

97

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ …