ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงาน จำนวน ๔ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครงาน