“หนังสือรับรอง” รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ อัตรา

113

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ …

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม