เฮือนศิลปิน

เฮือนศิลปินครั้งที่ 8

การจัดแสดงของ คุณประสิทธิ์ ศรียาบ, คุณทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซาง, คุณมงคล จินาติ

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม

เฮือนศิลปิน