คลินิกชุมชน

ขั้นตอนการให้บริการ

null

ตารางการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิก

วัน / เวลา
08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 16.30 – 18.00 น.
จันทร์ – คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
อังคาร – คลินิกโรคกระดูกและข้อ
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกโรคกระดูกและข้อ
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พุธ – คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฝากครรภ์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฝากครรภ์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พฤหัสบดี – คลินิกโรคเบาหวาน
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศุกร์ – คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกทันตกรรม
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เสาร์ – คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
– คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
– คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เปิดให้บริการถึง 16.00 น.

บริการที่ตรวจรักษา