ขอเชิญประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

101

IMG_20160329_0001-1024x734

ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ …