เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 25 อัตรา

622
1
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม