กลุ่มทอผ้าชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม

ผ้ายกดอกท่าขาม-บ้านฮ่อม

ติดต่อ กลุ่มทอผ้าชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม

  •  ที่อยู่ :207 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  •  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5356-1207, 08-9429-3084 นางจรวยพร บุณยเกียรติ

+ ลำพูนผ้าไหมไทย

ผ้ายกดอกท่าขาม-บ้านฮ่อม

ติดต่อ กลุ่มทอผ้าชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม

  •  ที่อยู่ :207 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  •  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5356-1207, 08-9429-3084 นางจรวยพร บุณยเกียรติ

+ สินค้าตัวอย่าง ผ้าชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม