พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ปัจจุบันเทศบาลเมืองลำพูน ได้เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเรือนสรไนคุ้มเจ้ายอดเรือน จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น(คุ้มเจ้ายอดเรือน)ให้มีสภาพที่สมบูรณ์คงเดิมสืบต่อไป คุ้มเจ้ายอดเรือน นับว่าเป็นเรือนพักอาศัยทรงพื้นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์และมีสภาพภูมิทัศน์ส่วนประกอบอื่นๆ ที่สมบูรณ์เหมาะแก่การจัดให้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงอาคาร สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้ายอดเรือน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและวิถึของคนลำพูนในอดีต

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเมืองลำพูนที่มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองแห่งศรัทธาทางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจอันดีต่อผู้คนที่แวะเข้ามาเยี่ยม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเมืองลำพูน ภาพถ่ายในอดีตบุคคลเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ ที่ท่านยังไม่รู้อีกมากมาย เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านสถานที่ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนวังซ้าย อำเภอในเมือง จังหวัดลำพูน หรืออยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

DCIM100MEDIADJI_0025.JPG