ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย

 

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน” (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนในเขตเมืองเก่า) เพื่อเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ และมาตรฐานการออกแบบจากสถาปนิกมืออาชีพ ในการปรับปรุงพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนให้เป็นพื้นที่สาธารณะในรูปแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน”  ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

กติกาการรับสมัค

ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับสมัครในรูปแบบทีม ทีมละ 3 คน (ห้ามมีรายชื่อผู้สมัครซ้ำกันในแต่ละทีม)

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  • ปิดให้ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  • ผู้ได้รับรางวัลจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาแบบร่วมกับสมาคมฯ เทศบาลเมืองลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมสานต่อไปสู่แบบการก่อสร้างจริง

การจัดส่งผลงาน

ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมระบุว่า “ประกวดออกแบบ “ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน”  (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในเขตเมืองเก่า)”

โดยส่งมาที่ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาล้านนา) เลขที่ 257 หมู่ 2  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 052-001155
  • www.Facebook.com/Asalanna Lanna
  • E-mail address : asalanna@gmail.com

 

รายละเอียดโครงการ : โครงการประกวดแบบ ASANA LANNA 60

รายละเอียดโครงการประกวด : โครงการประกวดแบบ-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย

โปสเตอร์ : Poster-A3  ,  คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา