เฮือนศิลปิน

เฮือนศิลปินครั้งที่ 12

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ ๑๒

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

เฮือนศิลปิน