ประกาศผลภาพถ่าย "จักรยานผ่านเลนส์"

(เมืองเก่าลำพูน)

ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)  


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ชื่อผลงาน " ไปตลาด " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายสุทัศน์  ฟองมูล

dav


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ชื่อผลงาน " ปั่นสนุก ชุ่มฉ่ำ เย็นใจ " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายพุฒิพงษ์  สุขสมัย

ปั่นสนุก ชุ่มฉ่ำ เย็นใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ชื่อผลงาน " ออกกำลังกาย " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายศักดิ์ชัย  เรือนคำ

ออกกำลังกาย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
 
ชื่อผลงาน " การเดินทาง " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายณรงค์ ธีรภานุสรณ์
การเดินทาง

ชื่อผลงาน " ระหว่างทาง" 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวศรันย์รักษ์ สุขเจริญจันทร์
ระหว่างทาง.

ชื่อผลงาน " จุ๋มใจ๋ " 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวมณีพรรณ  เชื้อเจ็ดตน
%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a23-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%8b