การประเมิน ITA เทศบาลเมืองลำพูน

รายงานผลการประเมิน ITA เทศบาลเมืองลำพูน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต

[[[["field24","equal_to","1"]],[["email_to",null,"lamphuncity.lpm@gmail.com"]],"and"],[[["field24","equal_to","2"]],[["email_to",null,"lamphuncity.lpm@gmail.com"]],"and"]]
1 Step 1
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ITA
หัวข้อแสดงความคิดเห็นกรุณาเลือก

รายละเอียด
0 /
แนปเอกสาร / รูปภาพupload
cloud_uploadUpload
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right