คลินิกชุมชน

QR Code Line กลุ่มคลีนิคอบอุ่น

คลินิกโรคทั่วไป
คลินิกตรวจรักษาโรคเด็ก
คลินิกตรวจรักษาโรคกระดูก
คลินิกทันตกรรม
คลินิกแพทย์แผนไทย