ผ้ายกดอกท่าขาม-บ้านฮ่อม

ผ้ายกดอกท่าขาม-บ้านฮ่อม

  • ที่อยู่ :207 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5356-1207, 08-9429-3084 นางจรวยพร บุณยเกียรติ