พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร

สิทธิการิยะ ทีนี้จักกล่าวด้วยดำเนิดปีอันโบราณาจ๋ารย์เจ้าเล่าสืบๆ กันมาหื้อแจ้งก่อนแลฯ