พิพิธภัณฑ์ / หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ตั้งอยู่เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญไชย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชนิกุลวิบูลย์ภักดี สมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพ และกรมศิลปกรได้ดำเนินการต่อมาจนมีอาคารแห่งใหม่เมื่อ พ.ศ.2517 ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะสมัยหริภุญไชย ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 และระหว่าง พ.ศ. 1600 – 1836 และสมัยศิลปะ มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – 25 เปิดทำการเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ปิดวันจันทร์, อังคาร และวันนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมคนละ 5 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 10 บาท

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเมืองลำพูนที่มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองแห่งศรัทธาทางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจอันดีต่อผู้คนที่แวะเข้ามาเยี่ยม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเมืองลำพูน ภาพถ่ายในอดีตบุคคลเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ ที่ท่านยังไม่รู้อีกมากมาย เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านสถานที่ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนวังซ้าย อำเภอในเมือง จังหวัดลำพูน หรืออยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

คุ้มเจ้ายอดเรือน

เรือนสรไน ของเจ้ายอดเรือน ณ ลำพูน ชายาเจ้าจักรคาขจรศักดิ์ ณ ลำพูน เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย คุ้มแห่งนี้ได้สร้างขึ้นให้แก่เจ้ายอดเรือน เมื่อปี พ.ศ.2470 คุ้มแห่งนี้นับเป็นเรือนพักอาศัยในระดับเจ้าผู้ครองนครที่มีสภาพดีมาก มีความเก่าแก่และรักษาสภาพเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไม้ที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาอย่างแพร่หลายในดินแดนล้านนา ช่วงสมัยปลายรัชกาลที่ 5-6 ที่เรียกว่า “เฮือนสมัยกลาง”

พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย

ตั้งอยู่ในวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนประมาณ 50 กม. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวมของเครื่องอัฐบริขารของท่านพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานัปการ ท่านกำเนิดที่บ้านปางแห่งนี้ นอกจากนี้ในบริเวณวัดบ้านปางยังเป็นที่ตั้งของสถูปหินอ่อนบรรจุอัฐธาตุ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูนอีกแห่งหนึ่ง

หอศิลป์ อุทยานธรรมะ

ตั้งอยู่ที่ 109/2 ม.2 บ้านป่าซางน้อย สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 และเข้าซอยข้างตลาดป่าซางไป 500 เมตร อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เป็นสวนร่มรื่น มีอาคารใช้สำหรับจัดแสดง งานประติมากรรม เกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนารอบๆ อาคารมีแบบจำลองประติมากรรม มุมแสดงเสียงพิเศษ ตั้งขึ้นโดย คุณอินสนธ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เปิดให้เข้าชมใน วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น. สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ ต้องโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์. 0-5352- 1609

หอสมุดแห่งชาติลำพูน

หอสมุดแห่งชาติลำพูน เป็นสาขาที่ย้ายมาจากหอสมุดแห่งชาติเชียงใหม่แต่เดิม หอสมุดแห่งชาติจัดตั้งสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดัดแปลงโรงช้างเผือก (ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย “พระเศวตคชาดิลก” แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราว เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๖๙ ) ให้เป็นห้องสมุดภาคพายัพเพื่อจัดเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมณฑลพายัพ