คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ถ่ายทำเรื่องการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ณ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 23 มิถุนายน 2559

นายประภัสร์ ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ถ่ายทำเรื่องการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ณ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
1.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
2. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไก่แก้ว
3. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย
4. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูลี้
5. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนมหาวัน