ครั้งที่ 10 “ชวนหลง องค์พระพิฆเนศ”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 10 “ชวนหลง องค์พระพิฆเนศ”

การจัดแสดงของ คุณอุทัย กาญจนคูหา

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติคุณอุทัย กาญจนคูหา