ครั้งที่ 12 “รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 12 “รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 12

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป