ครั้งที่ 15 “ศิลป์5”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 15 “ศิลป์5”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 15

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน  เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป