ครั้งที่ 17 “หัตถกรรม บ้านใบตาล”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 17 “หัตถกรรม บ้านใบตาล”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 15

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน  เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป