ครั้งที่ 2 “Month of Love and Arts”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 2 “Month of Love and Arts”

การจัดแสดงของ อาจารย์จารุพงศ์ ณ ลำพูน

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์จารุพงศ์ ณ ลำพูน