ครั้งที่ 21 “จากต้นกล้วย สู่งานหัตถศิลป์”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 21 “จากต้นกล้วย สู่งานหัตถศิลป์”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 21

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดตัวอาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ และการนำผลงาน  ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย ในชื่อนิทรรศการ “จากต้นกล้วย สู่งานหัตถศิลป์” จัดแสดง ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน จุด Landmark ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถรับชมผลงานที่น่าชื่นชมไปพร้อมๆกับคนลำพูนทุกคน

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 21 “จากต้นกล้วย สู่งานหัตถศิลป์” ซึ่งนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการการจัดแสดงนิทรรศการครั้งที่ 21 ได้รับเกียรติจากศิลปินคนลำพูน คุณศิริลักษณ์ จักรแก้ว หรือคุณอ้อ เจ้าของแบรนด์ “เก๊ากล้วย ล้านนา”ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากต้นกล้วย ดูแปลกใหม่และตามกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน เพราะผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยไม่เพียงแค่มีความสวยงามและโดดเด่นด้านลวดลายเฉพาะตัวเท่านั้น แต่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ นับเป็นผลงานที่มีคุณค่า น่าสนใจและจับจองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เก๋ๆ ไม่จำเจ และไม่ซ้ำแบบใคร

เทศบาลเมืองลำพูน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย จะสร้างคุณค่า สร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติศิลปินเมืองลำพูน ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนนำเสนอผลงานศิลปะทุกสาขาให้ประจักษ์แก่ประชาชน เพราะ “ศิลปิน” ถือเป็นครูภูมิปัญญา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่จังหวัดลำพูน และประเทศชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง แล้วมาประสบการณ์ร่วมกันได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารหลังงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.