ครั้งที่ 4 “เส้นสี วิถียอง”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 4 “เส้นสี วิถียอง”

การจัดแสดงของ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ศิลปินเลือดยอง

สกู๊ปอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล