ครั้งที่ 5 “ดอกไม้บาน ที่เฮือนศิลปินหริภุญชัย”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 5 “ดอกไม้บาน ที่เฮือนศิลปินหริภุญชัย”

การจัดแสดงของ อาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

สกู๊ปอาจารย์ชาติชาย ปันมงคล

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2 <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/lamphunc/domains/lamphuncity.go.th/public_html/wp-content/themes/berry/single-artist.php</b> on line <b>32</b><br />
2