ครั้งที่ 6 “มหัศจรรย์ปูนปั้น”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 6 “มหัศจรรย์ปูนปั้น”

การจัดแสดงของ อาจารย์วัฒนา บุญยืน

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์วัฒนา บุญยืน

สกู๊ปอาจารย์วัฒนา บุญยืน