ครั้งที่ 8 “3 สหาย ระสบายสี”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 8 “3 สหาย ระสบายสี”

การจัดแสดงของ คุณประสิทธิ์ ศรียาบ, คุณทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซาง, คุณมงคล จินาติ

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.