ครั้งที่ 9 “สืบสาน ขับขาน เพลงล้านนา”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 9 “สืบสาน ขับขาน เพลงล้านนา”

การจัดแสดงของ อาจารย์ภานุทัต อภิชนาธง

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประวัติอาจารย์ภานุทัต อภิชนาธง

สกู๊ปอาจารย์ภานุทัต อภิชนาธง