ครั้งที่ 14 “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง”

เฮือนศิลปินครั้งที่ 14 “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ 14

สถานที่จัดแสดง

ณ อาคารทัศนศิลป์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป