ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน