Loading Events

Events for 1 มกราคม 2020

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30
31

สวดมนต์ข้ามปีวัดพระธาตุหริภุญชัย

1

ตักบาตรวันขี้นปีใหม่

2
3
4
5
6

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

7

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

8

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

9

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

10

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

11

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

12

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

13

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

โครงการรณรงค์ไข้หวัดใหญ่

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน

14

โครงการศึกษาวิจัย “ผลของกลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน”

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

15

โครงการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน

16

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปี 2563

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน

17

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2563

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

18

โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก

19
20

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

21

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

22

โครงการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

23

โครงการอบรม อาสาสมัครดูแลครอบครัว (อสค.)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

24

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

25
26
27

อบรมผู้สูงอายุ

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

28

ดูงานอู้สูงอายุ

29
30

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

31

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

1
2
+ Export Events