Loading Events

Events for 1 สิงหาคม 2018

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30
31
1
2
3
4
5
6
7

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

8

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

9
10
11
12
13
14

โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

15

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เวลา 10.00 น.

16

โครงการผักติดดาว (เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 08.30 – 16.30 น.

17

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (คืนข้อมูล Application + งานวิจัย) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

18
19
20

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เวลา 10.00 น.

21

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ก้าวสู่ชมรม To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

22

โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ก้าวสู่ชมรม To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เวลา 09.00 – 16.00 น.

23

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เวลา 09.00 – 16.00 น.

24

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) โรงเรียนเทศบาลเลาหจิตรวิทยา เวลา 09.00 – 16.00 น.

25
26
27

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหหวานความดัน อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.0 น.

28

โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2561 ณ อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.0 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4 ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 10.00 – 12.00 น.

29

โครงการการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 16.00 น.

30

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (คืนข้อมูล Application + งานวิจัย) อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

31

โครงการอาสาสมัครเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุม อสม. ประจำเดือน อาคารคุณธรรม 36 เวลา 09.00 – 12.00 น.

1
2
+ Export Events