Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for 1 กุมภาพันธ์ 2019

Calendar Month Navigation

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28

กิจกรรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน เวลา 08.30 – 16.30 น.

29

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง เวลา 09.00 – 12.00 น. 17 ชุมชน

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

30

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

31

ประชุม อสม. ประจำเดือน มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

1
2
3
4
5

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

6

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( แกนนำอาชีวอนามัย )

7

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

8
9
10
11

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วย เรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

12

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 256 เวลา 13.00 – 15.30 น.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วย เรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

13

โครงการสร้าเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น.

14

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

15

1.โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

16
17
18

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

19
20
21

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เวลา 09.00 – 12.00 น.

22

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

23
24
25
26

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

27
28

ประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ( เฉพาะหัวหน้า อสม. ) เวลา 09.00 – 12.00 น.

1
2
3
+ Export Events