Loading Events

Events for 1 มิถุนายน 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ครั้งที่2 )

7

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

8
9
10

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก 0-5 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล

11

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก 0-5 ปี ณ ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

12

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก 0-5 ปี

13

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก 0-5 ปี

14

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก 0-5

15
16
17

โครงการผักติดดาว 2562 กิจกรรอบรมเครือข่ายฯ

18

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

19

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

20

โครงการส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2562

21

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562 (17 ชุมชน)

ประเมินกิจกรรมชมรม To be number one โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน

22
23
24

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2

25

งานมหกรรมรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ปี 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

26

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

27

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

28

ประชุม อสม. ประจำเดือน มิถุนายน 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

29
30
+ Export Events