Loading Events

Events for 1 กุมภาพันธ์ 2020

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27

อบรมผู้สูงอายุ

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

28

ดูงานอู้สูงอายุ

29
30

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

31

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา

1
2
3
4

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

5
6

์โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

7

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

8
9
10
11

อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

12

โครงการอบรมเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง

13

โครงการอบรมแกนนำห่างไกลโรคจากการทำงาน

14

อบรมคัดกรองมะเร็งเต้านม / มะเร็งปากมดลูก

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

15
16
17
18

โครงการป้องกันโรคกระดูกพรุน

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

19
20

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ปี 2563 ครั้งที่ 3

21

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

22
23
24

ชมรมผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ

25

โครงการส่งเสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

26

โครงการส่งเสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

27

โครงการส่งเสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

28

ประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โครงการส่งเสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

29
1
+ Export Events