Loading Events

Events for 1 ธันวาคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
25
26
27
28
29
30
1
2
3

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

ออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน

งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการขึ้นครองราชย์ของพระนางจามเทวี

5

กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

6

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

รับคณะดูงานชุมชนตำบลวีงตาล จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ป.ป.ช.ลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

7
8

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬา อปท.ระดับประเทศ เทศบาลนครระยอง

9
10

รับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง และมูลนิธิเหมาเล็ก แห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์

11

โครงการถอดบทเรียนคลินิกชุมชนอบอุ่น กิจกรรมอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล

รับคณะดูงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ จ.ปทุมธานี

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

12

รับคณะดูงาน อบต.เกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านชำ

13

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

14
15
16

โครงการตรวจฟันฟรี เด็ก 0-5 ปี ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ประชุมผู้นำชุมชน

17

โครงการตรวจฟันฟรี เด็ก 0-5 ปี ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

18

โครงการตรวจฟันฟรี เด็ก 0-5 ปี ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

รับคณะดูงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

19

รับคณะดูงานสถาบันพระปกเกล้า

รับคณะดูงานเทศบาลเมืองสุรินทร์

โครงการตรวจฟันฟรี เด็ก 0-5 ปี ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

20

โครงการตรวจฟันฟรี เด็ก 0-5 ปี ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

21
22
23

รับคณะดูงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ครั้งที่ 2

24

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

25

โครงการถอดบทเรียนคลินิกชุมชนอบอุ่น

26

ประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

27

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

28
29
30
31

สวดมนต์ข้ามปีวัดพระธาตุหริภุญชัย

1
2
3
4
5
+ Export Events